Zakładane przez nas instalacje gazowe Klienci mogą zakupić na dogodne raty. U nas oprocentowanie wynosi jedynie 1% miesięcznie. Współpracując z bankiem Santander Consumer Bank udzielamy klientom kredytów na okres do 60 miesięcy o maksymalnej wartości 30 tys. zł. Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie świadczone przez nas usługi, naprawa mechaniczna, montaż instalacji LPG, montaż instalacji wodorowej HHO, autoholowanie, zakup części zamiennych i inne.

Umowy sporządzane są na miejscu w siedzibie naszej firmy. Kilkuletnia współpraca z Santander Consumer Bank pozwoliła nam uprościć formalności do minimum, nie wymagamy pierwszej wpłaty, nie jest niezbędne również zaświadczenie o dochodach, wystarczy jedynie dowód osobisty. Decyzja o przyznaniu kredytu jest natychmiastowa, najczęściej pozytywna. Na przełomie kilku lat, na kilkaset sporządzonych umów, decyzja odmowna miała miejsce zaledwie kilka razy. Cała procedura kredytowa trwa ok. 10 minut, klient na adres zameldowania lub zamieszkania otrzymuje pocztą odcinki spłat. Dla stałych klientów uproszczone procedury, ułatwiony dostęp do wyższych kredytów, oraz limit kredytowy do wykorzystania na dodatkowe zakupy lub dowolny cel.
Kredytów udzielamy osobom pełnoletnim posiadającym numer PESEL oraz zdolność do czynności prawnych, która legitymuje się:
– ważnym Dowodem Osobistym (obywatel Polski) lub
– kartą stałego pobytu i paszportem (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej) lub
– dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec – obywatel UE)

pdf

POBIERZ ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Bezpieczne raty

Dlaczego warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez Santander Consumer Bank:

– Zakres ubezpieczeń dotyczy życia i zdrowia Kredytobiorcy. Może również obejmować hospitalizację wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wskutek choroby.
– Zapewnia komfort psychiczny w trakcie trwania kredytu, dając pewność spłaty zadłużenia mimo niekorzystnych zdarzeń losowych.
– Zapewnia dodatkową wypłatę odszkodowania.
– Składka ubezpieczenia jest skredytowana i podobnie jak kredyt rozkładana jest na raty.
– Jest to ubezpieczenie grupowe, dzięki czemu zapewnia korzystne warunki i obowiązuje natychmiast po podpisaniu umowy kredytowej.
– Terminowość spłaty rat nie ma wpływu na rozpatrywanie wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.
– Wcześniejsza spłata kredytu nie skraca okresu ochrony ubezpieczeniowej.
– Przystąpienie do ubezpieczenia jest wygodne i łatwe ze względu na brak wymogu przedstawiania badań lekarskich lub zaświadczeń zdrowotnych.


                              

Zgodnie z (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) „Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu do celów zarobkowych bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich.” Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (zdjęć, kodu HTML, opisów itp.) znajdujących się na tej stronie bez zgody naszej firmy jest zabronione!